Informácie o lektorke

Home page

 
 

 
Meno

Vzdelanie

Certifikáty

 

Prax


Spôsob výučby

Náplň


Miesto

Cena

 
Mgr. Jana NEMCOVÁ

FiF UK v Bratislave

Cambridge First Certificate in English

Cambridge Certificate in Advanced English

10 rokov


Individuálne alebo skupinovo pre inštitúcie a spoločnosti

Podľa potrieb študentov – techniky na osvojenie a zdokonalenie gramatických javov a konverzačných zručností


Bratislava

Dohodou v závislosti od rozsahu výučby, vedomostnej úrovne, dĺžky trvania kurzu

Contact -->>