************************

Seniorátne stretnutie evanjelických detí a konfirmandov: 8.3.2008

************************

Hubárska sezóna 2007 vo Dvorníkoch: 7.6.2007

************************

3.6.2007: V našom Ev.a.v. cirkevnom zbore Hontianské Tesáre - Dvorníky sa 3.6.2007 v chráme Božom uskutočnili SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE pri príležitosti 200.výročia narodenia KAROLA BRAXATORISA - evanjelického kňaza, prekladateľa, cirkevného spisovateľa, brata Andreja Sládkoviča. Slávnostným kazateľom bol Dp. Mgr. Miloš Klátik PhD. generálny biskup ECAV na Slovensku (www.ecav.sk) a pri hrobe Karola Braxatorisa sa pomodlil vzn. b. senior HS Mgr. Miroslav Dubek. Prezrite si fotogalériu venovanú tejto udalosti !

************************

12.8.2006: V obci Dvorníky sa tradične uskutočnilo športové podujatie. Prezrite si stránku venovanú športu vo Dvorníkoch ...

************************