Obecné web stránky
Planet Software
Mapa webu
Kontakt
 

Dvorníky

Krátko o obci Dvorníky
Základné informácie, história
 

Dvorníky spolu s Hontianskymi Tesármi ležia v doline riečky Štiavnice na východnom okraji Ipeľskej pahorkatiny a juhozápadnom okraji Krupinskej výšiny v nadmorskej výške 145 až 303 metrov. Uvedené pohoria sú na plochých chrbtoch odlesnené, v strmších svahoch sa nachádzajú agátové, dubové a hrabové lesy. Vyskytujú sa tu hnedozemné a illimerizované pôdy.

Prvá písomná zmienka o oboch obciach pochádza z 13. storočia. V roku 1279 kráľ Ladislav IV. daroval toto územie Demeterovi Huntovi za zásluhy v boji s českým kráľom Otakarom.

V roku 1971 sa obce Hontianske Tesáre a Dvorníky zlúčili spolu so Šipicami a Báčovcami pod jeden obecný úrad so sídlom v Hontianskych Tesároch. Dvorníky majú v súčasnosti 205 obyvateľov, Hontianske Tesáre 474.

 
Zaujímavosti obcí
 

K ojedinelým pamiatkam o živote a diele národných a literárnych dejateľov v Honte sa radí hrob a náhrobník Karola Braxatorisa (1806-1869) - evanjelického farára, brata Andreja Sládkoviča. Na kamennom podstavci je osadený náhrobník z mramoru s textom: „Tu odpočíva Karel Braxatoris ev.sl.b. kazateľ Tesársky spisovateľ cirkevných kníh 1806-1869. Pokoj prach jeho. Náhrobník bol postavený v roku 1870.“

Prírodná rezervácia Šinkov salaš (2,315 ha) reprezentuje nálezisko chráneného a ohrozeného druhu flóry Slovenska hlaváčika jarného (Adonis vernalis), ktorý na území stredoslovenského regiónu patrí k veľmi zriedkavým druhom.

Územie, kde sa nachádza prírodná pamiatka Tesárska roklina, je budované prevažne epiklastickými sedimentami vulkanického pôvodu, produkovaných Štiavnickým stratovulkánom. Unikátne je na stene zaznamenaná chaotická sedimentácia v delte miestneho pratoku. Je tu vidieť ukážkové krížové zvrstvenie. Tento fenomén poukazuje na chaotickú sedimentáciu typickú pre deltu riek. Je to doklad o tom, že v tejto oblasti bolo pravdepodobne plytké more.

Vo Dvorníkoch, Hontianskych Tesároch a Šipiciach sa nachádzajú zaujímavé sakrálne stavby.

Za železničnou traťou v obci Hontianske Tesáre sa nachádza zaujímavosť "Tesárske diery". Diery sú vyhĺbené do materskej horniny, ktorou je pieskovec a zlepenec. Slúžili ako úkryt ľudí a zásob počas ohrozenia.

Autor: www.regionhont.sk

Pridal: Pavol NEMEC, 4.4.2005

 

 

 

  Vytlačiť stránku  Zaslať e-mail © Dvorníky 2004  
 
Zaujímavé odkazy:

 

   Názor na stránky Domovská stránka Pridať do obľúbených
Podmienky pre použitie a právne informácie Copyright