Planet Software
Mapa webu
Kontakt

 

 

 

Domovská stránka/Kontakt

STANOVY SPOLKU
Združenie pre rozvoj a zviditeľnenie obce Dvorníky
 
Článok I
Základné ustanovenia
Názov združenia : Spolok Dvorničanov
Sídlo združenia : Dvorníky 70, 962 68 Dvorníky (Hontianske Tesáre)
Článok II
Ciele a činnosť združenia
1. Spolok je občianskou organizáciou a má 4 základné cieľe.
· Rozvoj obce Dvorníky.
· Zviditeľnenie a propagácia obce Dvorníky na Slovensku a v zahraničí.
· Vzdelávanie občanov a ich zapájanie do verejnej činnosti v prospech obcí.
· Rozvoj cestovného ruchu.

2. Spolok má 4 sekcie:
· Sekcia propagácie.
· Sekcia rozvoja miest a obcí.
· Sekcia vzdelávania.
· Sekcia rozvoja cestovného ruchu.

3. Realizáciu svojich cieľov chce spolok dosahovať najmä formou:
· Propagácie obce na Internete.
· Vzdelávaním občanov a samospráv.
· Podporovaním kultúrnej a športovej činnosti v mestách a obciach.
· Podporou rozvoja cestovného ruchu na Slovensku.
· Rozvíjať spoluprácu s ostatnými združeniami.
· Podporovať organizovanie občanov do verejného života.

 
Tomáš "Talajčiak" Slabej
  Dvorníky 70

962 68 Dvorníky (Hontianske Tesáre)
Slovenská republika

slabej@dvorniky.com

 

 
Pavol NEMEC
  Dvorníky 60

962 68 Dvorníky (Hontianske Tesáre)
Slovenská republika

nemec@dvorniky.com

 

 
Mapa
Ľavé (+) a pravé (-) tlačidlá myši slúžia na mape ako lupa

 
     
 
  Vytlačiť stránku  Zaslať e-mail © Dvorníky 2004  
 
Zaujímavé odkazy:

 

   Názor na stránky Domovská stránka Pridať do obľúbených
Podmienky pre použitie a právne informácie Copyright